Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:27

Ukrajinsko-rusinska zajednica u Republici Srbiji

Količina etničkih ukrajinaca

Prema podacima poslednjeg prepisa stanovnuštva 2002. godine oko 16 hiljadu srpskih državljana priznaju sebe rusinima i oko 5 hiljadu – ukrajincima.

Mesta prebivališta

Region kompaktnog prebivališta ukrajisko-rusiske zajednice je Autonomna pokrajina Vojvodina, naime administrativan centar autonomije – Novi Sad i gradovi Vrbas, Kula, Sremsjka Mitrovica, Inđija – za ukrajince, i Novi Sad, Ruski Krstur, Kucura, Đurđevo, Šid – za rusine. Nekoliko ukrajinaca žive u Beogradu.

Glavni organizaciji

4. novembra 2018. godine izabran sastav Nacionalnog Saveta rusinske nacionalne manjine RS. Predsednik Saveta je Boris Sakač.

4. novembra 2018. godine ukrajinska zajednica je izabrala Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine u sastavu od 15 osoba. Predsednik Saveta je Mikola Ljahović.

Osim nacionalnih saveta ukrajinsko-rusinska zajednica pokriva se delatnošću Saveza ukrajinaca-rusina Srbije i Društva ukrajinskog jezika, literature i kulture T.Ševčenko «Prosvita», kao i nekolikih kulturnih društva na lokalnom nivou.

Predsednik Saveza ukrajinaca-rusina Srbije B.Vislavski (izabran 2008. godine), počasni član Saveza S.Sakač i članovi organizacije usmeravaju svoju delatnost na organizaciju kulturnih i obrazovnih manifestacija koji doprinose negovanju ukrajinskog mentaliteta manjine. Naime, održavaju se letnje škole za mlade, izložbe, lekcije, posvećene značajnih događajima u istoriji Ukrajine.

Obezbeđenje obrazovnih prava

Prema zvaničnim podacima na teritoriji Vojvodine rusinski jezik studira se u 35 školskih ustanova, u rusinskoj gimnaziji «Petro Kuzmjak» kao i na katedri rusinskog jezika i literature filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Ukrajinski jezik sa elementama nacionalne kulture studira se fakultativno đacima 1-8. razreda u 11. srpskim školama gradova Novi Sad, Kula, Vrbas, Inđija, Sremska Mitrovica.

Mediji zajednice

Na rusinskom jeziku izlazi infromacione novine «Ruske slovo», omladinske novine «MAK», dećji nedeljnik «Zagradka», literaturni časopis «Švetlošć» i godišni časopis «Glas Saveza». Na Radioteleviziji Vojvodine osnovana posebna rusinska redakcija, koja priprema programe na rusinskom jeziku.

Na Radioteleviziji Vojvodine programi na ukrajinskom jeziku pripremaju se ukrajinskim novinarima u okviru rusinske redakcije. Osim Novog Sada, ukrajinske radio postoji u Vrbasu, Kuli, Inđiji, Sremskoj Mitrovici. Na ukrajinskom jeziku izdaju se novine «Ridne slovo» (osnovane 2005. godine).