Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:21

Istorija Ambasade

Ukrajinsko-srpski diplomatski odnosi su bili uspostavljeni 15. Aprila 1994. godine putem razmene nota.

1995. godine bila je svečano otvorena prva Ambasada Ukrajine u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Prvi Ambasador Ukrajine u SRJ u avgustu 1996. godine postao je Vadim Primačenko, koji je od 1993. do 1995. Godine bio Generalni konzul Ukrajine u SRJ, a od 1995. do avgusta 1996. godine – otpravnik poslova Ambasade Ukrajine u SRJ.

Ambasada Ukrajine je bila smeštena na adresi: Beograd, ul. Josipa Slavenskog.

O visikom nivou imidža Ukrajine i njenim dobrosusedskim odnosima sa SRJ svedoče aktivni bilateralni susreti, posete zvaničnih delegacija Ukrajini, kontakti predstavnika Ambasade sa poznatim predstavnicima srpske političke i kulturne elite.

Od oktobra 1998. do novembra 2001. godine Ambasador Ukrajine u SRJ je bio Volodimir Furkalo.

Od novembra 2001. do juna 2003. godine Ambasador Ukrajine u Srbiji i Crnoj Gori je bio Anatolij Šostak.

Od avgusta 2003. do maja 2005. godine Ambasador Ukrajine u Srbiji i Crnoj Gori je bio Ruslan Demčenko.

U ovom periodu Ambasada se preselila u novu zgradu na adresi: Beograd, Bulevar Oslobodjenja 87.

Od novembra 2005. do jula 2009. godine Ambasador Ukrajine u Srbiji je bio Anatolij Olijnik.

Odnosi između Ukrajine i Srbije u ovom periodu nastavljaju da se razvijaju u političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi.

Ovome su doprineli, naime posete na visokom i najvišem nivou: poseta Ministra spoljnih poslova Ukrajine A.Jacenjuka Beogradu, učešće Predsednika Ukrajine V.Juščenka u 16. samitu šefova država Centralne Evrope u Novom Sadu.

Ambasada ne samo aktivno doprinosila razvoju bilateralnih ukrajinsko-srpskih odnosa, več i aktivno učestvovala u životu ukrajinske zajednice u Srbiji, kulturnim zbivanjima u državi.

Od septembra 2009. godine Ambasador Ukrajine u Republici Srbiji je Viktor Nedopas.

1. decembra 2009. godine bio je važan događaj u istoriji Ambasade – preselivanje u novu zgradu, koja je bila kupljena u vlasništvo Ukrajine.

Ambasadori Ambasade Ukrajine u Srbiji

Vadim Primačenko

Volodimir Furkalo

Anatolij Šostak

Ruslan Demčenko

Anatolij Olijnik

Viktor Nedopas