Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:20

Pasoški poslovi

Procedura izrade pasoša državljana Ukrajine radi odlaska u inostranstvo (putna isprava)

Državljanima Ukrajine, koji stalno borave u inostranstvu, to jest, koji su od nadležnih organa Ukrajine dobili dozvolu za stalni boravak u inostranstvu može se izdati putna isprava ukoliko su napunili 16 godina.
Izdavanje pasoša
Pasoši se izdaju državljanima Ukrajine, koji stalno borave u RS u sledećim slučajevima:
kada državljanin Ukrajine napuni 16 godina (ukoliko je potrebno, licima mlađim od 16 godina uz saglasnost rukovodioca konzularne ustanove Ukrajine),
promena prezimena državljaninom Ukrajine;
odsutstvo praznih stranica u putnoj ispravi za vize i druge napomene;
ukoliko se pasoš ne može više upotrebljavati;
gubitak pasoša.

Za izradu pasoša državljani Ukrajine koji stalno borave u inostranstvu treba da predaju sledeća dokumenta:
molbu-upitnik na propisanom obrascu (predaje se lično);
pasoš i njegovu kopiju (prva stranica i stranica sa pečatom ukrajinskih organa o stalnom boravku v RS;
izvod iz matične knjige rođenih i njegovu kopiju;
ukoliko se menjalo prezime – kopiju izvoda iz matične knjige venčanih (promenu prezimena);
kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u RS ili dozvole za privremeni boravak;
u slučaju gubitka pasoša – potvrdu iz policije o gubitku pasoša;
3 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
uplatnicu o uplati konzularne takse.

Zaizradu pasoša državljani Ukrajine, koji privremeno borave u RS, tj. nalaze se na dužem službenom putu, na školovanju, radu po ugovoru ili na lečenju, imaju dozvolu za boravak u zemlji, ali kod nadležnih organa Ukrajine nisu dobili dozvolu za stalni boravak u inostranstvu treba da predaju sledeća dokumenta:
molbu-upitnik na propisanom obrascu (popunjava se u konzularnom odeljenju);
pasoš i njegovu kopiju (prva stranica);
izvod iz matične knige rođenih i njegova kopija;
dokument koji potvrđuje legalnost rada na teritoriji Srbije (radna dozvola, radna knižica, potvrda od organizacije, ugovor), školovanja (potvrda školske ustanove), lečenja (potvrda ustanove u kojoj se obavlja lečenje);
potvrda o dobijanju identifikacionog broja;
ukoliko se menjalo prezime – kopiju izvoda iz matične knjige venčanih (promenu prezimena);
kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u RS ili dozvole za privremeni boravak;
u slučaju gubitka pasoša – potvrda iz policije o prijavi gubitka pasoša;
3 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
uplatnicu o uplati konzularne takse.

Državljani koji su vojni obveznici starosti od 18 do 25 godina, koji nisu odslužili vojni rok, zajedno sa molbom za izdavanje pasoša podnose original potvrde nadležnog vojnog komeserijata o odlaganju služenja vojnog roka ili oslobadžanju od vojne službe (Zakon Ukrajine „O opštim vojnim obavezama i vojnoj službi“).
U slučaju izdavanje pasoša detetu mlađemu od 16.g. uz pomenuti papire se dodaje overena kod notara saglasnost roditelja za izdavanje putne isprave.
Državljanima Ukrajine, koji privremeno borave u inostranstvu i izgubili su pasoš državljanina Ukrajine za odlazak u inostranstvo, za povratak u Ukrajinu izdaje se Putni list za povratak u Ukrajinu.
PAŽNJA! Svi dokumenti sačinjeni na srpskom ili bilo-kojem drugomstranom jeziku moraju biti prevedeni na ukrajinski jezik

Unos podataka o detetu u pasoš
Unos podataka o detetu u pasoš jednog od roditelja, koji je državljanin Ukrajine, obavlja se tek pošto je dete upisano u registar kao državljanin Ukrajine.
Radi registracije deteta državljaninom Ukrajine se podnosi:
molba za registraciju (popunjava se u konzularnom odeljenju).
original i kopija izvoda iz matične knjige rođenih deteta sa prevodom na ukrajinski jezik;
kopija pasoša državljanina Ukrajine za odlazak u inostranstvo.
Posledobijanja rešenja da je dete registrovano državljaninom Ukrajine, roditeljima se izdaje odgovarajuća potvrda.
Radi upisa deteta u pasoš se podnosi:
molba za upis deteta u pasoš;
kopija potvrde o registraciji deteta državljaninom Ukrajine (za dete rođeno od 2001.g. pa na dalje);
original i kopija izvoda iz matične knjige rođenih deteta sa prevodom na ukrajinski jezik;
2 fotografije ukoliko je dete napunilo 5 godina.

PAŽNJA! Svi dokumenti sačinjeni na srpskom ili bilo-kojem drugom stranom jeziku moraju biti prevedeni na ukrajinski jezik

Izdavanje putnog lista za povratak u Ukrajinu

Licima koja borave u inostranstvu na kraćem službenom putu, u privatnoj ili turističkoj poseti i izgubila su svoj pasoš, izdaje se, pošto konzulat dobije potvrdu podnosioca molbe iz mesta njegovog stalnog boravka, putni list za povratak u Ukrajinu. Putni list takođe se izdaje državljanima Ukrajine koji ne ispunjuju uslove za izdavanje nove putne isprave i poseduju putne isprave rok važenja kojih je istekao ili u kojima su odsutni slobodne stranice za viziranje, kao i u slučajevima kada putne isprave nisu validne zbog drugih razloga.
Za to su potrebna sledeća dokumenta:
zahtev (podnosi se lično);
potvrda iz policije o prijavi gubitka pasoša;
2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
dokument, koji potvrđuje identitet i državljanstvo osobe u slučaju posedovanija;
uplatnicu o uplati konzularne takse.
U slučaju da je u putnu ispravu bilo upisano dete koje putuje u Ukrajinu zajedno sa roditeljima podaci o njemu se upisuju u putni list za povratak u Ukrajinu. U tom slučaju uz zahtev se prilaže:
· izvod iz matične knjige rođenjih;
· dve fotografije deteta starijeg od 5 godina, dimenzija 3,5x4,5 cm.

Državljanima Ukrajine, koji privremeno borave na teritoriji RS sa pasošem bivšeg SSSR, izdaje se Putni list za povratak u Ukrajinu“.

Putni list se izdaje na rok do 30 dana i služi samo za povratak u Ukrajinu

Pažnja! Ukoliko sa sobom imate kopiju pasoša ili lične karte, to može ubrzati izradu putni list za povratak u Ukrajinu.