Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 16:33

Konzularna evidencija

Registracija državljana Ukrajine u inostranstvu od strane konzularnih predstavništva
Shodno važećem ukrajinskom zakonodavstvu, konzularno odeljenje Ambasade Ukrajine u RS vodi evidenciju državljana Ukrajine sa stalnim boravkom u inostranstvu (lica, koja su na propisani način dobila dozvolu ukrajinskih nadležnjih organa za stalni boravak u inostranstvu), ili privremeno borave u ovoj zemlji više od tri meseca, ali određeno vreme.
Odluka o registraciji u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Ukrajine u inostranstvu je isključivo pravo državljana Ukrajine, a nije njihova obaveza.

Stalna konzularna evidencija
Državljani Ukrajine, koji su shodno važećem zakondavstvu Ukrajine, dobili dozvolu za stalni boravak u inostranstvu, mogu da posete konzularno odeljenje Ambasade u dane prijema i da se upišu u stalnu konzularnu evidenciju.
U konzularno odeljenje je neophodno dostaviti:
· pasoš državljanina Ukrajine za odlazak u inostranstvo sa odgovarajućom pečatom od strane ukrajinskih organa o odlasku na stalni boravak u RS;
· jednu fotografiju;
· kopiju odobrenje za stalno nastanje u RS ili dozvole (nalepnica u putnoj ispravi) za privremeni boravak;
· popunjen formular (dobiva se u Ambasadi);
· uplatnicu o uplati konzularne takse.

Privremena konzularna evidencija
Državljani Ukrajine, koji na zakonskoj osnovi privremeno borave na teritoriji Srbije, tj. nalaze se na dužem službenom putu, radu po ugovoru, školovanju ili lečenju, mogu se upisati u privremenu konzularnu evidenciju na period roka važenja dozvole, ali najviše na godinu dana.
Potrebno je da kod sebe imaju:
· pasoš državljanina Ukrajine za odlazak u inostranstvo;
· jednu fotografiju kopiju odobrenje za stalno nastanje u RS ili dozvole (nalepnica u putnoj ispravi) za privremeni boravak;
· popunjen formular (dobiva se u Ambasadi).

Brisanje iz konzularneevidencije
Posle isteka vremena boravka u Srbiji pre povratka u Ukrajinu potrebno se obratiti Konzularnom odeljenju Ambasade sa molbom za brisanje iz konzularne evidencije.

Civilna registracija

Konzularni službenik sprovodi registraciju rođenja, smrti, braka, razvoda, promene imena građana Ukrajine.  

Da se sastavi zapisnik o civilnom statusu podnosioc mora da podnese dokumente koji dokazuju činjenice, koje su predmet registracije, i isprave koje potvrđuju negov identitet.  

Ako je civilna registracija obavlena od strane nadležnog organa zemlje prebivanja, o čemu svedoći dokument, onda ponovna registracija u diplomatskom predstavništvu ili konzulatu ne radi se.  

Registracija rođenja, smrti, a isto tako i izdavanje originalnog uverenja o registraciji dela civilnog statusa radi se bez plaćanja konzularne pristojbe.

Za registraciju drugih dela civilnog statusa ili za ponovnu registraciju građanskog statusa plaća se konzularna pristojba.  

Dokumente izdate od strane nadležnog organa zemlje prebivališta moraju biti overeni u skladu sa zakonom te zemlje.   

Dokumenti napisani na stranom jeziku moraju biti prevedeni na ukrajinski jezik i overeni u skladu sa utvrđenim zakonom Ukrajine.