Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:43

Конзуларне таксе

ИЗВОД

из конзуларних такси Амбасаде Украјине у Републици Србији

 

 

конзуларна услуга

износ у динарима

 

ІІІ. Издавање виза

1.

Издавање транзитне визе (B) *

 

 

- за jедно путовање - два путовања - више путовања

6555

2.

Издавање визе за краћи боравак (C) *

 

 

- за jедно путовање - два путовања - више путовања

6555

3.

Издавање визе за дугорочни боравак (D) *

 

 

- за више путовања

6555

 

* ако другачије није предвиђено међународним споразумом Украјине или под условом реципроцитета (таблица).

Издавање визе за држављане Републике Србијe је гратис.

За издавање визе у хитном поступку наплаћуjе се дупла цена.

 

IV. Потраживање докумената из Украјине 

1.

Потраживање докумената из Украјине

2017

2.

Потраживање докумената из Украјине докумената, овереног oд стране надлежне институције Украjине

5042

3

Потраживање информација од надлежне институције Украjине, издавање одговарајуће  потврде

3025

 

VII. Овере 

1.

Овера копије, фото-копије или преписа (по страни)

1008

2.

Овера веродостојности сваког потписа на документу, укључујући и потпис тумача

2017

3.

 Oвера веродостојности превода (по страни)

4034

 

Пажња: конзуларне таксе се наплачују искључиво у одељењима «Koмерцијалне Банке» (најближе одељење: Београд, Бањица, ул. Паунова 9) у динарима и готовином на дан предаје докумената у конзуларном одељењу Амбасаде.

KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd

 __dinara, na račun broj 0070200001565 konto: 400702

za Ambasadu Ukrajine 11000 Beograd, ul.Paje Adamova 4