Посольство України в Республіці Сербія

, Київ 20:42

Тарифи консульського збору

УВАГА: КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР СПЛАЧУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО У ВІДДІЛЕННІ «КОМЕРЦІАЛЬНОГО БАНКУ» (найближче відділення: Beograd, Banjica, ul. Paunova 9) В ДИНАРАХ ТА У ГОТІВКОВОМУ ВИГЛЯДІ В ДЕНЬ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО КОНСУЛЬСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ ПОСОЛЬСТВА, РЕКВІЗИТИ:

KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd

 

___________dinara, na račun

broj 0070200001565

konto: 400702

za Ambasadu Ukrajine

11000 Beograd, ul.Paje Adamova 4

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник Міністра

закордонних справ України

 

___/підпис/_____ Н.М.Галібаренко

(підпис)           (ініціали та прізвище)

 «29» квітня 2015 року

       

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

в Посольстві України в Республіці Сербія

 

 

№ з/п

 

Найменування консульських дій

 

Тарифні ставки в дол.США

Тарифні ставки в сербських динарах

 

І.ПАСПОРТНІ ДІЇ          

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

15

1665

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

115

12765

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

135

14985

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

7770

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

3330

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

2220

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

15

1665

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

1665

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

15

1665

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

170

18870

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

170

18870

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

35

3885

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

35

3885

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

35

3885

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

35

3885

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

35

3885

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

80

8880

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

225

24975

10

Видача довідки про належність до громадянства України

25

2775

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

25

2775

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

170

18870

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

340

37740

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

85

9435

 

дворазової                                                                               

130

14430

 

багаторазової

200

22200

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

9435

 

дворазової

130

14430

 

багаторазової

200

22200

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

9435

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

2220

2

Видача витребуваного документа

50

5550

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

5550

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

           

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

1110

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

60

6660

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

135

14985

4

Видача довідки про засвідчення документа

35

3885

 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

35

3885

2

Реєстрація шлюбу

80

8880

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

105

11655

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

115

12765

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

170

18870

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

6660

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

170

18870

5

 

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

340

37740

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

60

6660

7

 

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

115

12765

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

80

8880

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

50 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

5550 дин.

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

44400 дин.

 

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 2220 дин

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

7770

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

50

60

 

 

 

 

5550

6660

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

50

70

 

 

5550

7770

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

60

6660

є)

посвідчення заповітів

45

4995

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

170

18870

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 11100 дин.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

280

31080

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

34

3774

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

34

3774

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

70

7770

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

45

5

 

4995

555

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

35

3885

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

35

3885

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

40

4440

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

45

4995

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США

і не більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 2775 дин.

і не більше 22200 дин.

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

8880 дин. за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше

15 дол.США і не більше

200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше

1665 дин. і не більше

22200 дин.

16

Вчинення морських протестів

115

12765

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

25

2775

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

25

2775

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

56

6216

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

555

 

VІІІ. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ

З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною (за документ)

80

8880

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

225

24975

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

115

12765

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

3330

Відповідно до Положення «Про консульський збір України», затвердженого Наказом МЗС України № 3 від 05.01.2011 р., при вчиненні консульської дії у вихідний чи святковий день, у позаробочий час або у терміновому порядку консульський збір стягується у подвійному розмірі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 

УВАГА: Громадяни Сербії відповідно до існуючої між Україною та Республікою Сербія двосторонньої Угоди під час оформлення віз звільняються від стягнення консульського збору за всі категорії віз.


Консульський відділ Посольства України в Сербії
Керівник: Івасишин Андрій Орестович
Консул
Адреса:

вул. Пає Адамова, 4, Белград, Республіка Сербія

Телефон: 00 381 11 306 58 39
Факс: +381 11 367 24 13
Ел. пошта: emb_rs@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом відвідувачів та видача документів:

Понеділок - п’ятниця:    9:00 – 12:00

Четвер:                             13:00 – 16:00 за попереднім записом у телефонному режимі

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Консульська допомога надається також у неприйомний час у випадках, які загрожують життю чи здоров’ю громадян України (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель українських громадян).

Примітки:

+38163-111-3185 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України).