Посольство України в Республіці Сербія

, Київ 07:44

Тарифи консульського збору

Увага! консульський збір сплачується виключно у відділенні «Комерцијалне Банке» (найближче відділення: Београд, Бањица, улПаунова 9) в динарах та у готівковому вигляді в день подання документів до консульського підрозділу Посольства, реквізити:

KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd

 __dinara, na račun broj 0070200001565 konto: 400702

za Ambasadu Ukrajine 11000 Beograd, ul.Paje Adamova 4

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

в Посольстві України в Республіці Сербія

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

базова в доларах США

оплата в сербських динарах

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

15

1770

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

115

13570

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

135

15930

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

8260

5

Унесення відомостей про дітей до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

3540

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

15

1770

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

15

1770

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

15

1770

 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

170

20060

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

170

20060

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

35

4130

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

35

4130

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

35

4130

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

35

4130

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

35

4130

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

80

9440

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

225

26550

10

Видача довідки про належність до громадянства України

25

2950

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

25

2950

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

170

20060

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

340

40120

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

7670

 

дворазової

65

7670

 

багаторазової

65

7670

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

7670

 

дворазової

65

7670

 

багаторазової

65

7670

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

багаторазової

65

7670

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

За оформлення віз громадянам певних країн збір стягується з огляду на принцип взаємності (таблиця)

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

2360

2

Видача витребуваного документа

50

5900

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

50

5900

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

1180

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

60

7080

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

135

15930

4

Видача довідки про засвідчення документа

35

4130

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

35

4130

2

Реєстрація шлюбу

80

9440

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

105

12390

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

115

13570

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

170

20060

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

7080

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

170

20060

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

340

40120

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

60

7080

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

115

13570

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

80

9440

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США (не менше 5900 сербських динарів)

- іншим особам

5 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США (не менше 47200 сербських динарів)

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США (2360 сербських динарів)

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

8260

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

5900

- іншим особам

60

7080

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

5900

- іншим особам

70

8260

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

е)

- посвідчення інших довіреностей

50

5900

є)

посвідчення заповітів

45

5310

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

170

20060

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 % суми спадщини, але не менше 100 дол.США (11800 сербських динарів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

280

33040

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

3540

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

3540

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

70

8260

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

45

5310

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

5

590

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

35

4130

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

35

4130

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

35

4130

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

35

4130

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 % загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 і не більше 200 дол.США (не менше 2950 і не більше 23600 сербських динарів)

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол.США (9440 сербських динарів) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 % суми, що стягується, або 1 % вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 і не більше 200 дол.США

(не менше 1770  і не більше 23600 сербських динарів)

16

Вчинення морських протестів

120

14160

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

25

2950

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

3540

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

80

9440

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

590

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

9440

 

ІX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

225

26550

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

115

13570

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

3540

         

Відповідно до Положення «Про консульський збір України», затвердженого Наказом МЗС України № 3 від 05.01.2011 р., при вчиненні консульської дії у вихідний чи святковий день, у позаробочий час або у терміновому порядку консульський збір стягується у подвійному розмірі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 

УВАГА: Громадяни Сербії відповідно до існуючої між Україною та Республікою Сербія двосторонньої Угоди під час оформлення віз звільняються від стягнення консульського збору за всі категорії віз.


Консульський відділ Посольства України в Сербії
Керівник: Івасишин Андрій Орестович
Консул
Адреса:

вул. Пає Адамова, 4, Белград, Республіка Сербія

Телефон: 00 381 11 306 58 39
Факс: +381 11 367 24 13
Ел. пошта: emb_rs@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом відвідувачів та видача документів:

Понеділок - п’ятниця:    9:00 – 12:00

Четвер:                             13:00 – 16:00 за попереднім записом у телефонному режимі

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Консульська допомога надається також у неприйомний час у випадках, які загрожують життю чи здоров’ю громадян України (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель українських громадян).

Примітки:

+38163-111-3185 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України).